با پزشکان

دکتر محمد آذرفر

پزشک تغذیه کلینیکی و متابولیسمی

دکتر امیر حسن محبوبی

فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی اطفال
Sassanian-palace

در زمان بهرام گور ساسانی کاخی ساخته شد که در ۹ کیلومتری جنوب شهر سروستان در استان فارس و در مسیر روستای نظر آباد قرار دارد و این کاخ در ۲۵ هکتار احداث شده است. مصالح به کار رفته در ساخت این کاخ، سنگ و گچ است. مهر نرسی وزیر معروف بهرام گور ساسانی که صدر اعظم یزدگرد اول و دوم نیز بوده است عهده دار احداث این کاخ بوده است.

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۴

جهت عضویت در خبرنامه چیدنی لطفا نام و آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.