با پزشکان

دکتر محمد آذرفر

پزشک تغذیه کلینیکی و متابولیسمی

دکتر امیر حسن محبوبی

فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی اطفال
night-news


موغاری از ایجاد تغییراتی در بخش خبری ۲۲ شبکه ۳ خبر داد و عنوان کرد که یکی از تغییرات حذف ادبیات عامیانه و شکسته از این بخش است. سردبیر بخش خبری ۲۲ شبکه ۳ پیرامون تحولات این بخش خبری بیان کرد:

“قسمتی از تغییرات این بخش خبری پیرامون ادبیات آن بوده است زیرا با شکستن افعال، اصول و قاعده آن رعایت نمی‌شود و نوعی خیانت به ادبیات خبر صورت می‌گیرد.”

تاریخ: ۸ آذر ۱۳۹۴

جهت عضویت در خبرنامه چیدنی لطفا نام و آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.