با پزشکان

دکتر امیر حسن محبوبی

فلوشیپ فوق تخصصی اورولوژی اطفال

دکتر محمد آذرفر

پزشک تغذیه کلینیکی و متابولیسمی
بهره وری از تکنولوژی بدون انحراف از آن

آیا امکان بهره‌وری از تکنولوژی بدون انحراف از آن وجود دارد؟ شما به عنوان یکی از صاحبان مشاغل چگونه به این سوال پاسخ می‌دهید؟
پرسش: به عنوان یکی از صاحبان مشاغل، چگونه بهره وری تکنولوژی را بدون اینکه موجب انحراف فعالیت شود، افزایش دهم؟
پاسخ: وقتی ۱۶ ساله بودم مدیریت یک فروشگاه قایق‌های بادبانی را بر عهده داشتم. من مجبور بودم که به کنار درب فروشگاه رفته و از تلفن با شماره‌گیرهای چرخشی، استفاده کنم. که بیش از آنچه که تصور می‌کنید غیر کارامد بود. فاصله بسیار زیادی از آن زمان تا امروز وجود دارد و امروزه بعید است با تصمیمات مرتبط با تکنولوژی کارمان لنگ شود اما در عین حال نباید تمام تمرکز صرف توجه به بهینه سازی ابزار بجای تمرکز روی رسیدن به اهداف بگذاریم.

تاریخ: ۴ آبان ۱۳۹۴

جهت عضویت در خبرنامه چیدنی لطفا نام و آدرس ایمیل خود را وارد نمایید.